Orang lumpuh disembuhkan; Matius pemungut cukai mengikut Yesus; Hal berpuasa

Matius 9:1-17

Semua Episode di matius

Video