Lewi pemungut cukai mengikut Yesus; Hal berpuasa; Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat

Markus 2:13-28

Semua Episode di markus

Video